Про нас

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКСІОМА»

Місцезнаходження юридичної особи:
Код території за КОАТУУ — 8038000000
04114
КИЇВ
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА
БУДИНОК 48, КВАРТИРА 3

Перелік фінансових послуг:
Факторинг
Діяльність з обміну валют

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової компанії:
Директор – Шварцкопф Наталія Володимирівна
Головний бухгалтер – Балова Тетяна Вікторівна

 

Схематичне зображення структури власності станом на 05 квітня 2023

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 05 квітня 2023 року

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 05 квітня 2023 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

ВИТЯГ з Електронного реєстру ліцензій на зійснення валютних операцій 2021

“Звернення громадян”  Національного банку України

 


Фінансова звітність за 2022 рік зі звітом незалежного аудитора

Річний фінансовий звіт з висновком аудитора за 2021 рік

Річний фінансовий звіт з висновком аудитора за 2020 рік

Річний фінансовий звіт з висновком аудитора за 2019 рік

Річний фінансовий звіт з висновком аудитора за 2018 рік

Аудит 2017

Баланс 2017

Звіт про капітал 2016

Звіт про капітал 2017

Звіт про рух гр коштів 2017

Звіт про фин рез 2017

Примітки річні 2017

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2016

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Аудиторський висновок за 2016 рік

Баланс за 2016 рік

Звіт про фінансові результати за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Примітки до річної звітності за 2016 рік