Про нас

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКСІОМА»

Місцезнаходження юридичної особи:
Код території за КОАТУУ – 8038000000
04114
КИЇВ
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА
БУДИНОК 48, КВАРТИРА 3

Перелік фінансових послуг:
Факторинг
Діяльність з обміну валют

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової компанії:
Директор – Шварцкопф Наталія Володимирівна
Головний бухгалтер – Балова Тетяна Вікторівна

Відомості про власників істотної участі:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА ПРОФІТ» – 99%

Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи
учасника (засновника, акціонера)
Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний
номер облікової картки платника податків*
фізичної особи, що здійснює контроль за учасником
(засновником, акціонером)
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або
паспортні дані фізичної особи, що здійснює
контроль за учасником (засновником, акціонером)
Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА ПРОФІТ», код 40174682 2625707635 Іванченко Олексій Валентинович 27,84
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА ПРОФІТ», код 40174682 3017715944 Пасічник Тамара Олександрівна 72,16

 

Схематичне зображення структури власності

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 03 червня 2021 року

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 03 червня 2021 року

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

ВИТЯГ з Електронного реєстру ліцензій на зійснення валютних операцій 2019

ВИТЯГ з Електронного реєстру ліцензій на зійснення валютних операцій 2021